Generalforsamling - Blistrup Gymnastik

Go to content

Main menu:

Generalforsamling

i BSI Gymnastikafdeling den 8. februar 2017.

Referat

Formanden bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer og gik over til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent:
Bo Andersen blev valgt. Bo konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gik over til næste punkt på dagsordenen

2. Valg af referent og stemmetællere:
Karin Andersen valgt til protokolfører. Stemmetællere udsættes til der evt. bliver brug for det.

3. Aflæggelse af afdelingens beretning v/ Ilse Godtfredsen:

Gymnastikopvisning, søndag den 17. april 2016
Der var 6 hold til opvisning ud af sæsonens 12 hold. Vi solgte amerikansk lotteri og alle 600 lodder blev solgt uden besvær. Vi havde 68 gode gevinster fra mange lokale sponsorer, som jeg her vil takke for Deres sponsorat til foreningen. Gevinsterne blev delt ud efter udmarchen uden problemer. Badmintonafdelingen sørgede for kiosken og det fungerede fint, stor tak til de aktive derfra. Der var mødt pænt mange mennesker op for at se opvisningen, flere end der plejer, og gymnasterne leverede en opvisning på et højt niveau.

Vore 3 pokaler blev uddelt til:
Hjælpeinstruktør Christoffer Olsson, der fik fighterpokalen til børn.
Ole Østrup-Rasmussen, der fik fighterpokalen til voksne og
Inge Sørensen, der fik Karin Andersens vandrepokal.

Derudover blev der uddelt:
5 stk. 5 års mærker
5 stk. 10 års mærker
1 stk. 15 års mærke
1 stk. 20 års mærke og
1 stk. 25 års mærke
I alt 13 årsmærker, mod 21 mærker i 2015.

Efter opvisningen og oprydning var der arrangeret fællesspisning i Oasen.

Sæsonen 2016/17:
Sæsonstarten bar præg af, at Blistrup Hallen fik lagt nyt gulv over sommeren, hvilket gjorde at holdene i gymnastiksalen startede den 12. september og i hallen først den 2. oktober. Vi deltog i en fælles Åbent Hus arrangement i hallen den 1. oktober med de andre afdelinger, og dette gav en god begyndelse på sæsonen, men vi kunne ikke give de 10% rabat, når nogle hold var startet.
Vi startede 14 hold op, hvoraf de 12 hold kører nu.
I gymnastiksalen fortsætter Vivi med flere på yogaholdet og Anne-Reneè kører stabilt med pilates holdet. Karin startede Bækkenbundstræning op, men der mødte ikke nok op til at fortsætte dette hold, men ryggymnastikken har fået flere med på holdet, og der udover sprang Karin til som instruktør på herreholdet efter Karstens exit til Hobro i forsommeren, og mændene har taget godt imod Karins form for gymnastik. Ea kunne ikke starte Stepholdet op igen pga. en skade, men så fandt Ea da bare på et nyt koncept med forskellige gulvøvelser, der hedder WorkOutMoves. Jane og Katrine overtog Puslingeholdet og startede Forældre – barn hold op igen. Puslingeholdet kører fint, men der kom ikke nok til at fortsætte med Forældre – barn holdet. Elses Muntre Motionsdamer er også et meget stabilt hold, indtil Else for et par uger siden blev syg og indlagt. Gode råd var dyre, men Karin brugte sit netværk og skaffede en anden instruktør til holdet til tirsdagen efter. Tak til Karin, der fik en aftale i hus med Inge Birk fra Ramløse, og damerne har taget godt imod hende, også selv om det er en ganske anden form for gymnastik.
Tirsdag den 4. okt. startede så holdene i hallen med Sandras RytmeSpringerne for de 5-7 årige sammen med Emilie og Hannibal, og lige efter kommer Power Zumba Kids, hvor vi har fået Hannibal på med Parkour som et ekstra tilbud udover Zumba dans med Anne-Dorthe. Der er mange børn på disse to hold. Anne-Dorthe fortsætter herefter med Cross Dance, der er nummeret hårdere end Zumba, og der er mange kvinder, der synes det er sjovt. Cirkusholdet er også blevet opnummeret med jumping fitness, hvor børnene den halve tid træner akrobatik og spring med Lana og Thomas, og springer på de nye trampoliner sammen med Malou.
Efter nytår den 2. januar lancerede vi Jumping Fitness for voksne med vores nyuddannet Jumping fitness instruktør Malou. Vi blev taget med storm, idet der var stor interesse for at prøve denne form for fitness på små trampoliner. Vi købte først 12 trampoliner og bestilte dernæst 5 mere. Der er to hold, der kører om mandagen og et hold om torsdagen i Fitnessafdelingens rum ved siden af redskabsrummet, som vi kan låne, da vi har svært ved at få mere haltid.    
      
Antal medlemmer:
I 2016 var vi i alt 203 medlemmer, mod 187 i 2015, en lille fremgang, og dertil skal nævnes at det nye jumping ikke er med, da det startede i 2017.

Køb af rekvisitter:
Vi har gjort en større investering i efteråret ved køb af 17 jumping-trampoliner, hvor vi søgte og fik tilskud på 10.000 kr. fra Materialekontoen i Gribskov Kommune. Her udover er der købt grønne bolde til gymnastiksalen, og til hallen blev købt 30 hulahopringe og et nyt springbræt.

Kurser:
Thomas Bitsch har været på springmodtagerkursus i Slangerup, Hannibal har været på Parkourkursus i Næstved og Sandra og Lana har været på Spring og Leg for 6-10 årige i Ramløse, og Sandra har været på Børneyoga kursus. Jane og Katrine var på Fjolletrolde kursus i Allerød, og Malou er blevet uddannet til Jumping Fitness instruktør over en weekend i oktober i Dianalund.

21 Muntre Motionsdamer deltog i stævnet Stafet for Livet den 11. – 12. juni i Ramløse. Der var også nogle mænd herfra blandt de aktive, der i alt gik 573 omgange til fordel for Kræftens Bekæmpelse, og der blev samlet 2.750 kr. ind. Tak til Super Brugsen, der sponserede frugt og vand, og til Nordic Park og Westring for deres sponsorbeløb. Et helt igennem fint arrangement.   

Til ære for årets konfirmander står BSI – Gymnastik med foreningens fane til konfirmationerne i Blistrup Kirke, tak til de frivillige for denne indsats.

Også ved OK arrangementer ved Super Brugsen i Blistrup tager frivillige fra bestyrelsen fornøjelsen ved at forsøge at hverve nye OK medlemmer til køb af benzin, dieselolie, telefon og el. Ligeledes tak for denne indsats.
Salget af BSI julekalenderne blev til 236 stk., mod 204 i 2015. Det er et stort arbejde at få dem solgt, men det er gode penge vi får i kassen.   

I årets løb har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder.

”Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2016.”  

   Formandens beretning godkendt.

4. Forelæggelse af kassererens reviderede regnskab:
   Karin fremlagde regnskabet der viste et underskud på  -6754,34 kr.
   Regnskabet blev godkendt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2017/18:
   Forslag til budget 2017-2018 blev fremlagt og godkendt.

6. Indkomne forslag:
   Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand (er ikke på valg i år)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    Inge Sørensen blev valgt for 2 år.
   Jane Mandrup blev valgt for 2 år.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
    Mogens Espersen genvalgt for 1 år.
    Peder Hvelplund valgt for 1 år.

10. Valg af 2 revisorer:
      Inge Jonasson genvalgt for 1 år.
      Gitte Buenaventura valgt for 1 år.

11. Valg af revisorsuppleant:
     Lissy Bjerglund genvalgt for 1 år.

12. Eventuelt
Sandra Olsson oplyste, at børnehaven Brumbassen ønsker at samarbejde med BSI.
Sandra Olsson arbejder på et klovneløb og ønsker opbakning.
Malou Rasmussen ønsker at lave et Event med bl.a. Jumping Fitness. Spurgte ind til hvordan bookning af tider i hallen.
Inge Jonassen mener ikke det kan være rigtigt, at nogle afdelinger blokerer for tider i hallen, således at nye tiltag begrænses.
Lissy Bjerglund foreslår, at gymnastikafdelingen udbreder kendskabet til Stafet for Livet og for afdelingens hold. Der er Stafet for livet i Ramløse den 10.-11. juni 2017.
Malou spurgte til muligheden for halvårlig kontingent.
Forslag og spørgsmål behandles af bestyrelsen.

Referent:Karin Andersen

 
Back to content | Back to main menu