Generalforsamling i BSI Gymnastik

Skrevet d. 18. maj 2021

Kom og hør hvordan det går i din forening…

Mandag, den 14. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalerne i Blistrup Hallen

Vi serverer øl, vand og coronavenlige sandwichs

Alle er meget velkomne – PS: Husk gyldigt coronapas

Vel mødt
Bestyrelsen
BSI Gymnastik

Kom med dine input – og feedback

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Ilse Godtfredsen, Unnerupvej 1, 3200 Helsinge, mail: godt_ilse@hotmail.com, skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.