Æresmedlem

Ved generalforsamlingen 2017 i BSI blev Bo Andersen udnævnt til æresmedlem for hans store arbejde for BSI gennem mange år og ikke mindst for hans indsats ved opstart af Fittness og som kasserer i hovedbestyrelsen.

Per Roswall overrakte æresdiplomet.