Generalforsamling

Generalforsamling i BSI Gymnastikafdeling den 19. februar 2020.

Beretning ved Ilse Godtfredsen.

Gymnastikopvisning, den 7. april 2019

Ud af sidste års sæsons 16 hold var der 10 hold til opvisning. Det var en ambitiøs opvisning, og vi fik mange tilfredse ytringer fra tilskuerne. Alle lodderne til det amerikanske lotteri blev solgt uden besvær og vi havde 92 fine gevinster fra 16 lokale sponsorer, som jeg her vil takke for deres bidrag til vores forening. Som gave til mærkemodtagerne var pokalerne skiftet ud med vaser i forskellige størrelser fra Kähler i serien Hammershøi, for at prøve noget nyt og efter ønske fra medlemmer.

Vore 3 pokaler blev uddelt til:

Elvira Jespersen fra Cirkus og Akrobatik, der fik fighterpokalen for børn. Inge Lise Roswall fra Sundhedsidræt fik fighterpokalen for voksne og Karin Andersens vandrepokal blev uddelt til hjælpeinstruktør Thomas Bitsch.

Derudover blev der uddelt:

11 stk. 5 års mærker

1 stk. 10 års mærker

3 stk. 15 års mærke

2 stk. 20 års mærke

1 stk. 25 års mærke

1 stk. 30 års mærke

1 stk. 35 års mærke og

2 stik 40 års mærker

I alt  22 mærker

Efter opvisningen og oprydningen var der arrangeret fællesspisning i Oasen.

Nuværende sæson:

Igen i år deltog vi i Åbent Blistrup lørdag den 31. aug. 2019, hvor vi havde travlt ved indmeldelsesbordet. Vi fik 156 indmeldelser jævnt fordelt på holdene, og de fik 10% rabat på kontingentet.

Sæsonen startede med et chok for os alle, idet Bo Andersen døde pludselig tirsdag formiddag i den første uge af sæsonen. Dette betød at Karins 2 hold, herreholdet og ryggymnastik, blev aflyst et par uger, indtil Karin var klar til dette. Ellers startede de øvrige hold planmæssigt.

Malou kører fint videre med 3 jumpinghold, 2 om mandagen og 1 om onsdagen, hvor de ”gamle” følger trop sammen med mange nye. Sandra har i løbet af efteråret slået RytmeSpringerne og Yoga Jump Kids sammen, så de laver lidt for sig selv og mere sammen. Anne-Dorthe kører derefter 1½ time med Cross Dance, hvor tempo og muskelbearbejdning er i højsæde. Torsdag eftermiddag har Lana, Thomas og nu Victor 2 hold med cirkus og akrobatik for begyndere og øvede børn med flere på holdene end der før har været.

I sidste sekund fandt vi en ny instruktør til de Muntre Motionsdamer, nemlig Leila Hansen, der overtog holdet tirsdag eftermiddag i gymnastiksalen. Derefter fortsætter Karin med ryggymnastik, hvor de trofaste ”gamle” medlemmer kommer suppleret med flere nye. Lana har også fået samlet en trofast gruppe af medlemmer på sundhedsidræt. Vivis yogahold blev et tilløbsstykke ved sæsonstart, der mødte ca. 30 i gymnastiksalen, så der var småt med plads. Vi lukkede tilgangen til holdet og det udlignede sig i løbet af efteråret. Onsdag aften overtager Ea salen med WorkoutMoves og StepAerobic, der også har et meget trofast fremmøde af faste gymnaster. Jane fik Sofie med på hendes små puslinge og Familietons med forældre med børn over 1 år, sammen med hjælpeinstruktørerne Celina og Xenia. Det er godt samarbejde, hvor de 4 supplerer hinanden. Sofie bidrager dog også selv, idet hun lige har født en dreng i begyndelse af januar 2020, og er godt i gang igen. Som det sidste hold i ugen har vi vores livsglade motionsherrer, der får rørt alle musklerne, også sangermusklen i fællesskabets navn.

Antal medlemmer:

I denne sæson har vi 288 medlemmer, det samme som sidste år, og vi er faktisk den 2. største gymnastikforening i Gribskov Kommune p.t. (efter Gym-Helsinge).

Køb af redskaber og rekvisitter:

Ved instruktørmødet før gymnastikopvisning havde vi besøg af Tage Hørup, der viste os en ny kollektion af træningstøj. Vi bestemte os for en koboltblå trøje med BSI-tryk, bukser og 2 bluser, som hver instruktør og bestyrelsesmedlem har fået.

Der udover har vi købt 5 skråpuder til gymnastiksalen og 2 saltoplinte til hallen.

Kurser:

Leila var på et DGI kursus i motionsgymnastik for seniorer midt i sept. 2019 i København. Sandra var på airtrack kursus for de 6-10 årige i København i okt. og et rytmekursus for piger i samme alder, i sept. i Sønderjylland. Ea har været på et DGI inspirationskursus i aug. i Allerød.

Øvrige aktiviteter:

En stor tak skal lyde til de frivillige, der hejser BSI-fanen for årets konfirmander i Blistrup kirke i foråret.

Som det er blevet en tradition var De Muntre Motionsdamer og herrer med til Stafet for Livet i Ramløse til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Et fint arrangement med god stemning, som vi gerne vi bakke op..

Den 20. nov. var vi vært for et DGI netværksmøde, hvor 7 gymnastikforeningen i Gribskov Kommune deltog. En god aften hvor vi hørte hvordan det går i de andre små foreninger i kommunen.

Salget af årets julekalender gik hurtigt i år. Vi solgte kalenderne på forskellige måder, og vi var egentligt kun 4 i år, der fik solgt 190 julekalender. Jeg takker de 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 instruktør, der lægger et stykke arbejde i dette for foreningen.

Også i OK arrangementer ved Super Brugsen lægger bestyrelsesmedlemmer arbejde i at hverve nye kunder til køb af benzin, dieselolie, el og telefonabonnementer.

Den 12. januar 2020 deltog vi i DGIs landsdækkende Fitness Tryday sammen med Fitness afdelingen. Anne-Dorthe og Malou kørte på skift en halv time med hhv. Cross Dance og Jumping Fitness, og så må vi se om det give nye medlemmer. Vi vil prøve det igen til næste år.

Vi har stor glæde af vores nu 4 facebookgrupper, hvor der hele tiden kommer nye til. Blistrup Gymnastik gruppen består pt. af 330 medlemmer. De bliver brugt flittigt af instruktører til beskeder og for at vise hvad der foregår på holdene. Det er en hurtig og effektiv måde at kommunikere på.

I årets løb har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2019.