Generalforsamling

Generalforsamling i BSI Gymnastikafdeling den 20. februar 2019.

Beretning ved Ilse Godtfredsen.

Gymnastikopvisning, den 15. april 2018

Ud af sidste sæsons 17 hold var der 10 hold til opvisning og et gæstehold fra Gilleleje Gymnastikforening. Det var en flot og længere opvisning af de 11 hold, og vi fik mange tilfredse ytringer fra tilskuerne. Alle 1.000 lodder til det amerikanske lotteri blev solgt og vi havde 112 fine gevinster fra lokale sponsorer, som jeg her vil takke for deres bidrag til vores forening. Pressedækningen i Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis kan vi også kun være tilfredse med.

Vore 3 pokaler blev uddelt til:

Silas Stougaard fra Jumping for Kids, der fik fighterpokalen for børn. Birgitte Harmundal fra Jumping fitness fik fighterpokalen for voksne og Karin Andersens vandrepokal blev uddelt til Henning Nielsen fra Herreholdet.

Derudover blev der uddelt:

7 stk. 5 års mærker

6 stk. 10 års mærker

1 stk. 15 års mærke og

1 stk. 30 års mærke.

Efter opvisningen og oprydningen var der arrangeret fællesspisning i Oasen.

 

Sæsonen 2018/19:

5 hold fortsatte efter opvisningen. Sandra og Malou lancerede et nyt hold for de 7-14 årige med Sommer Yoga Jump, og det blev godt modtaget.

Lørdag den 1. september deltog vi i Åben Blistrup sammen med en hel del andre foreninger. Vi gav 10% rabat på kontingentet, så folk stod i kø for at blive meldt ind på et hold. Vi havde travlt alle 3 timer. Den dag blev der indmeldt 176 medlemmer, mod 126 i 2017 og 54 i 2016. Folk har taget indmeldelsesdagen til sig.

Sæsonen startede fint og efter planen. Malou kører om mandagen med 2 jumping-hold for voksne med 20 på hvert hold, og netop i aften starter det 3 hold, der kører 6 gange om onsdagen indtil opvisningen.

Sandra kører også videre med RytmeSpringerne for de 5-7 årige sammen med Christoffer og Emilie, og Sandra underviser nu de 7-12 årige i børneyoga, der kombineres med Malous jumping. Efter Yoga Jump Kids om tirsdagen overtager Anne-Dorthe gulvet med Cross Dance holdet, og derefter Zumba Toning med stiks. Torsdag eftermiddag har Lana, Thomas og Katrine 2 Cirkus og Akrobatik hold, begyndere og øvede. Det vil sige vi har 10 hold kørende i hallen, der hermed udfylder al vores haltid.

I gymnastiksalen kører 8 hold. Vivis Yoga hold, der er blevet lidt større i denne sæson og De Muntre Motionsdamer, der rykkede tiden frem til kl. 16.30 om tirsdagen, og det var vist en god idé, da der er kommet en del nye til. Karin kører videre med ryg-gymnastik og Lana fortsætter med Sundhedsidræt med specialtræning til seniorer. Holdet har netop fået ½ time mere, så de kan nå det hele. Pilates-holdet blev desværre lukket pga. for få tilmeldte. Ea kører nu stabilt med holdene WorkOutMoves og Stepaerobic om onsdagen. Jane ændrede puslingeholdet til Familietons, hvor mor eller far er aktiv med på holdet og børnene er blevet yngre, og Karin kører videre med sine mange herrer om torsdagen.

Som det fremgår, har vi nogle meget stabile hold, hvor der i gennemsnit er flere på holdene end tidligere.

Antal medlemmer:

I denne sæson har vi 285 medlemmer, mod 254 i sidste sæson og 203 i 2016. En rigtig flot fremgang, som vi er glade for. Af de 285 medlemmer er det fordelt med 80 børn op til 12 år, 67 medlemmer i alderen fra 40 til 59, og 102 medlemmer i alderen fra 60 og opefter.

Køb af redskaber og rekvisitter:

20 hulahop ringe, 18 cifontørklæder, 40 mærkebånd, 21 jongleringskegler, 4 ballstikbolde, 26 yogablokke og 5 yogamåtter. I september fik vi tilsagn fra Nordea Fonden, at de ville sponsere en dobbelt minitrampolin til 37.250 kr. til vores springhold. Den blev købt i efteråret og det blev et stort hit på cirkusholdet. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Nordea Fonden for deres store sponsorat til en trampolin.

Kurser:

Thomas Bitsch var den første weekend i oktober på hjælpeinstruktøruddannelse 2 i Søborg og samme weekend var Ea på DGIs store inspirationsweekend i Herning. Ligeledes i oktober var Karin på et 6 timers kursus i psoasmusklen i Herlev hos Den Intelligente Krop.

Andre aktiviteter:

Som det er blevet en tradition var De Muntre Motionsdamer med herrer med til Stafet for Livet i Ramløse til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Et fint arrangement med god stemning, der skal bakkes op.

I en weekend i juli og september passede vi teltet med De Gode ting i hhv. Skærød og Højelt. Det blev til mange gode handler og det gav i alt 10.633 kr. i kassen. Stor tak til de bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der hjalp til her. I december 2018 blev ordningen nedlagt, men vi håber andre overtager styringen af den, da det er gode penge, vi fik ind på dette arbejde.

En stor tak skal også lyde til de frivillige, der hejser BSI-fanen for årets konfirmander i Blistrup kirke i foråret.

Lørdag den 17. november dansede 38 kvinder fra Crossdance holdet i Blistrup hallen til fordel for Røde Kors, der samlede ind til julehjælp til udsatte familier. Billetprisen på de 80 kr. gik ubeskåret dertil, ligesom de to instruktører dansede frivilligt.

Salget af årets julekalender gik rigtig godt i år. Vi bruger forskellige måder at sælge på, nu også via vores facebookgruppe, hvor Malou fik kontakt til en hel del nye kunder – et imponerende arbejde. Vi fik solgt 242 julekalender, og det gav 4.840 kr. Jeg takker de bestyrelsesmedlemmer og instruktører, der lægger et stykke arbejde i dette for foreningen.

Også i OK arrangementer ved Super Brugsen lægger bestyrelsesmedlemmer arbejde i at hverve nye kunder til køb af benzin, dieselolie, telefon og el.

Vi har stor glæde af vores facebookgruppe, hvor der hele tiden kommer nye til. Gruppen består pt. af 304 medlemmer. Det er en hurtig og nem måde at få beskeder og nyheder rundt på.

I årets løb har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2018.