Generalforsamling

Generalforsamling i BSI Gymnastikafdeling den 21. februar 2024.

Beretning ved Ilse Godtfredsen.

Gymnastikopvisning, den 25. marts 2023

Ud af sidste sæsons 15 hold var der 6 hold til opvisning, men det var en fantastisk flot opvisning, de leverede.

Alle 700 lodderne til det amerikanske lotteri blev solgt uden besvær og vi havde 49 fine gevinster fra mange lokale sponsorer, som jeg her vil takke for deres bidrag til vores forening. Vi måtte selv klare salget i kantinen, da badmintonafdelingen ikke kunne hjælpe os denne gang. Så Jane og hendes familie tog udfordringen op sammen med et par bestyrelsesmedlemmer, og det gik godt med et beskedent overskud.

Som gave til mærkemodtagerne gav vi Bitz skåle til 11, der fik 5 års mærke, cafeglas til 1, der fik 10 års mærke, Lyngby vaser til 5, der fik 15 års mærke og Rosendahl vase til 1, der fik 35 års mærke.

Vore 3 pokaler blev uddelt til:

Lærke fra Puslingeholdet, der fik fighterpokalen for børn. Christian Bitsch fik fighterpokalen for voksne og Karin Andersens vandrepokal blev uddelt til Tonny Jørgensen.

Nuværende sæson:

Vi deltog i Åbent Blistrup, hvor en del flere foreninger var kommet til, og der var god aktivitet i hallen. Vi gav de 10% rabat den dag, hvilket mange benyttede sig af.

Alle holdene startede planmæssigt, undtagen Jumping Fitness, da Camilla skulle på kursus den første mandag. Det begyndte med et lille hold, men drypvis er holdet blevet større.

Janes to børneholdhold er en stor succes. Der er mange småbørn med forældre på Familietons, hvor Nadja, Kim og Sigge hjælper til på redskabsbanerne. Puslingeholdet er også meget populært, og de har det vældigt sjovt. Der er også kommet en del flere til i løbet af sæsonen, succes breder sig som ringe i vandet.

Cross Dance holdet er meget stabilt med nogle nye på holdet, og med Catharina i spidsen. Det er et hold for dem, der kan lide dans og bevægelse til livlige rytmer, og få gennemtrænet alle muskler.

Der var mange, der var glade for, at Thomas vendte tilbage til Spring, cirkus og akrobatik holdet onsdag eftermiddag, ikke mindst Lana. De har et helt fantastisk samarbejde med børnene, og det gør at børnene har det sjovt og lærer rigtigt meget. Begge hold deltager i GymGribskovs opvisning søndag den 25. februar 2024 i Gilleleje Hallen.

Vivis to yogahold blev fyldt op allerede ved indmeldelsesdagen. Det er ganske populært, og medlemmerne er meget trofaste.

Lanas hold Kom i Form rykkede tilbage til gymnastiksalen og fik en formiddagstid, hvilket blev taget godt imod hos medlemmerne.

Onsdag aften overtager Ea gymnastiksalen med de mange forskellige gulvøvelser i WorkOutMoves, og dernæst StepAerobic, og der er kommet nye medlemmer på begge hold, så det er dejligt.

De Muntre Motionsdamer er glade for deres instruktør Ea, der har mange forskellige måder, som damerne kan aktiveres på. Mange rekvisitter bliver afprøvet.

Flere nye har fundet vej til Karins ryggymnastik, selvfølgelig sammen med alle de ”gamle” stabile medlemmer, hvor de også bruger mange forskellige rekvisitter.

Derefter fortsætter Karin med Motionsherrerne, der er glade for at ses, gøre deres gymnastik, og få sunget et par sange sammen. Hyggen er i højsædet på holdet.

I denne sæson har vi ikke lukket nogle hold.

Antal medlemmer:

I 2023 var vi i alt 227 medlemmer, 4 færre end sidste år, så det virker som en vis stabilitet efter coronaen. Fordelingen af medlemmerne er dog langt overvejende seniorer, der fylder, og tæller 102 medlemmer over 60 år, hvor børn op til 12 år tæller med 67.

Køb af redskaber og rekvisitter:

Efter ansøgning fik vi ved Musik i Lejet den 19. juli overrakt 10.000 kr. til køb af nye redskaber. Det var en sjov oplevelse, og den 19. november var vi heldige at få overrakt 20.000 kr. fra Det Grønne Hus i Helsinge. Med alle disse penge kunne vi give et ordentligt løft på redskabssiden og de blev omsat til en softtop madras, multitrainer, indspringskile og en stor airtrackkile med vogn. Disse redskaber er et stort supplement og kan sættes sammen til mange forskellige springbaner.

Til Jumping Fitness har vi købt vogn til trampolinerne og en holder til barerne, hvilket er godt for redskaberne, da det står bedre og kan køres frem og tilbage, og derfor ikke slidtes så meget.

Der udover har vi indkøbt nye brede elastikker, håndvægte til hallen og musikboks til gymnastiksalen.

Kurser:

Nadja gennemgik gymnastikinstruktøruddannelsen, 30 timer, den 18.-21. oktober i Allerød, og Jane og Nadja var på fanebærekursus i januar 2024 i Farum.

Øvrige aktiviteter:

En stor tak skal lyde til de frivillige, der står med BSI-fanen for årets konfirmander i Blistrup kirke i foråret.

BSI Gymnastik er stadig med i samspillet mellem de øvrige gymnastikforeninger i Gribskov Kommune, der hedder GymGribskov. Vores 2 springhold deltager i GymGribskovs gymnastikopvisning på søndag den 25. februar i Gilleleje Hallen, og et par instruktører har deltaget i uddannelsesdagen i Helsinge Hallen, men vi gør ikke brug af GymGribskovs tilbud om instruktører, da vi selv har instruktører.

I foråret besluttede vi, at til næste sæson ville vi forære en klubbluse til alle tilmeldte medlemmer. Der blev nedsat et udvalg, bestående af Karin, Charlotte, Inge og Birthe, og Tage Hørup kom med et udvalg af bluser i flere forskellige farver og modeller. Der har gået en kasse med prøvebluser og sedler rundt på holdene i løbet af efteråret, og bluserne blev bestilt i januar 2024, og er lige blevet delt ud på holdene. Det er været et større arbejde at få alt dette ordnet, og det har taget længere tid end vi troede, da vi startede dette.

Vi har stor glæde af vores 3 facebookgrupper vi har. Især gruppen Blistrup Gymnastik bliver brugt flittigt af instruktører til beskeder og for at vise hvad der foregår på holdene. Det er en hurtig og effektiv måde at kommunikere på, så vi opfordrer alle medlemmer til at blive medlem af gruppen.

I årets løb har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2023.

 


 

Beretning ved Ilse Godtfredsen – Generalforsamling 2023

Det første arrangement efter sidste generalforsamling den 10. juni 2021 var Indmeldelsesdagen lørdag den 4. september. Vi skrev holdene op ved hvert sit bord, så vi kunne holde corona afstand, og fik da også en del tilmeldinger, dog lidt mindre end vi plejer at få. Vi gav kontingentet til halv pris til alle medlemmer, der var tilmeldt sidste sæson, og 10% rabat til nye medlemmer.

Samme dag kl. 12.30 uddelte vi årsmærker, i alt 23 mærker fordelt med 14 der fik 5 års mærker, 4 fik 10 års mærke og 5 fik 15 års mærker. Børnene fik overrakt medalje og de voksne fik en gave i form af hhv. en skål fra Bitz eller en vase i serien Hammershøi. Der blev ikke uddelt nogle pokaler denne gang, fordi den forrige sæson havde været så sporadisk pga. coronaen.

Sæsonen startede den 6. september 2021 helt uden corona restriktioner, hvor vores nye Jumping Fitness instruktør Camilla Fisker Hansen fik sin debut mandag aften. Der var lidt færre, der havde tilmeldt sig, så de to hold blev samlet til et hold, der kører fint nu.

Sandra valgte at holde pause med sine to børnehold, så derfor blev Janes hold Familietons med aktive forældre flyttet til hallen tirsdag eftermiddag. Dette giver mulighed for mere aktivitet på den større plads, og det har givet flere på holdet.

Anne-Dorthe fortsætter med Cross Dance senere om tirsdagen med de stabile piger, dog lidt færre.

Lana og Thomas har fået vind i sejlene med Spring, Cirkus og Akrobatik torsdag eftermiddag. Der er høj aktivitet på redskaberne og med hulahopringene i den to timer, hvor først de små er på og senere de større, øvede børn, der træner spring og balanceøvelser.

Leila startede et nyt hold op med Zumba Kids den 4. oktober, hvor der kom 8 på. Det kørte lidt ustabilt hele efteråret pga. coronaen, så det endte med at holdet blev lukket i slutningen af november. De fleste børn er rykket over på Spring, Cirkus og Akrobatik om torsdagen.

Vivi startede op med to yogahold mandag og onsdag. Der var så stor tilslutning, at vi i starten af oktober startede det 3. hold om tirsdagen i gymnastiksalen. Super fint af Vivi.

De Muntre Motionsdamer om tirsdagen er desværre ikke så mange som der var engang. Vi har fået stor konkurrence fra andre aktører i området, der gør det lidt svært, og coronaen har givet en del aflysninger i løbet af efteråret.

Lana har et meget stabilt hold i Sundhedsidræt, hvor der er fremgang og hvor de går til den med mange forskellige rekvisitter.

Om onsdagen træner Ea sine to hold i gymnastiksalen med WorkOutMowes og StepAerobic, hvor de også går til den i et højt tempo. Der er kommet flere på holdene, så det er godt.

Sofie har gang i den med de mange puslinge i salen om torsdagen, og efter dem kommer også rigtig mange, der gerne vil træne ryg-gymnastik hos Karin. Karin fortsætter med de stabile Motionsherrer, der har holdt lidt længere juleferie pga. coronaens høje smittetal i begyndelsen af det nye år.

Det sidste hold vi har i ugen er Zumba Gold med Leila som instruktør. Der kom desværre ikke ret mange, så holdet blev lukket efter en måneds tid.

Antal medlemmer:

I denne sæson er vi 222 medlemmer, en del færre end sidste sæson, hvor der var 263. Dette skyldes sandsynligvis den usikre tid med coronaen og dens restriktioner, vi har måtte leve med. Det er vist ret generelt i foreningerne omkring os.

Køb af redskaber og rekvisitter:

I sommer på nogle lørdage gik vi til den og fik skiftet dug og elastikker på alle 21 jumping trampoliner. Det var et stort og hårdt arbejde, så jeg vil hermed takke de frivillige, der lagde arme til dette arbejde. TAK!

Ved sæsonstart fik vi indkøbt en transportabel højtaler, der kobles til instruktørens telefon, og det fungerer nemt og godt.

Thomas hjalp med indkøb af en lille trampolin, der er bedre til børnene og en mindre airtrack på 3m, et supplement til de øvrige redskaber.

Kurser:

Camilla Jensen var på hjælpeinstruktørkursus 2 i oktober 2021.

Vivi har været på kursus ”Psoas, den oversete muskel” i august, og Camilla Fisker Hansen var på Jumping Fitness uddannelsen i juni hos Jumping Fitness Danmark.

Øvrige aktiviteter:

I uge 26 deltog Thomas sammen med Flemming Larsen i kommunens sommeraktiviteter for børn, der hed Gymnastikken on tour, hvor de tog rundt til Græsted, Blistrup, Gilleleje og Søborg Gymnastikforening, en dag hvert sted fra kl. 10-15. En sjov oplevelse for Thomas og de mange børn.

Årets BSI-julekalender fik vi solgt til trods for coronaen. Vi fik 250 kalender, og fik næsten solgt alle sammen.

Igen i år gjorde en del af De Muntre Motionsdamer rent i den gamle gymnastiksal lige før sæsonstart. Tak til damerne for dette store arbejde.

Siden sidste generalforsamling i juni har vi holdt 2 bestyrelsesmøder og 1 instruktørmøde.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktører og hjælpeinstruktører for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.