Formandens beretning 2021

Skrevet d. 3. september 2021

Generalforsamling i BSI Gymnastikafdeling den 10. juni 2021.

Beretning ved Ilse Godtfredsen.

Vi nåede lige at holde det forberedende møde den 4. marts 2020 til opvisningen den 29. marts 2020, da Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts 2020 pga. risiko for spredning af corona virus. Dette betød, at alle aktiviteter måtte stoppe og opvisningen blev aflyst. Rigtigt ærgerligt, men det kunne ikke være anderledes.

I maj kunne nogle hold starte op igen udendørs, og kørte på denne måde sommeren over, mens andre holdt en lang pause, indtil den nye sæson startede den 31. august 2020.
Åben Blistrup arrangementet blev også aflyst, men vi fik afholdt i vores indmeldelsesdag i hallen den 29. august med behørig afstand. Der var 10% rabat på kontingentet denne dag, som vi plejer, og vi fik omkring 120 indmeldelser. Ved dette arrangement uddelte vi 23 mærker og 3 pokaler, som skulle have været uddelt ved opvisningen i foråret. Til hvert mærke fulgte medaljer til børnene og en Hammershøi vase i forskellige størrelser til de voksne. 13 fik 5 års mærke, 3 fik 10 års mærke, 2 fik 15 års mærke, 3 fik 30 års mærke og 2 fik 35 års mærke.

Fighterpokalen til børn blev uddelt til Josephina Rachlou fra Spring/Rytmeholdet, fighterpokalen til voksne modtog Camilla Hedegaard Warming fra Jumping Fitness og Karin Andersens vandrepokal gik til yogainstruktør Vivi Brokær.

Ved sæsonstarten skulle vi forholde os til nye retningslinjer med et max. antal på 32 gymnaster i gymnastiksalen, max. 9 i omklædningsrummet og ingen måtte bade efter træning. Nogle rekvisitter blev gemt væk, mens andre redskaber skulle sprittes eller vaskes af efter brug. Gymnasterne skulle selv medbringe måtter til gulvøvelser og alle skulle møde omklædte. Dette fungerede egentlig fint og alle 19 hold startede planmæssigt, indtil der i oktober måned kom skærpede regler med max. 10 på voksenholdene, mens børneholdene kunne fortsætte som hidtil. Dette gav nogle udfordringer, idet de store hold måtte deles og vi måtte finde mere træningstid, eller tilbyde træning hver anden uge, andre hold passede med det tilladte antal og et par hold lå under 10, og logistikken gik op. Sådan kørte vi indtil 8. december 2020, hvor landet igen blev lukket ned pga. høje coronatal.

I starten af januar 2021 fik Jumping Fitness pigerne en trampolin med hjem, og Malou underviste i Jumping Fitness over Intragram.
Ea sendte live stream på Facebook med WorkOutMowes, begge med stor succes. Gymnasterne var glade for den smule idræt, der var mulighed for at få.

Der måtte ikke være nogen form for aktivitet i offentlige lokaler, så derfor måtte generalforsamlingen udsættes og opvisningen blev aflyst for anden gang.

Den 1. marts 2021 blev der åbnet for udendørs idræt op til 25 personer, og dette benyttede Leila og Anne-Dorthe sig af og startede Zumba Gold og Crossdance op udenfor. Det var koldt men skønt at komme i gang igen.

Den 30. marts 2021 opsagde Malou sit job som instruktør hos os. Hun afsluttede Jumping Fitness med en lille opvisning bag Blistrup Hallen den 10. april. Vi vil gerne fortsætte med Jumping Fitness, og har da også fået en ny instruktør, der lige har fået uddannelsen.

Det har været et utroligt anderledes og noget frustrerende år, vi har været igennem. Der har været mange beslutninger, der skulle tages hurtigt i forhold til nye retningslinjer, og meldes ud til vore medlemmer på Facebook og hjemmesiden.

Bestyrelsen har vedtaget at give halvdelen af kontingentet i refusion til medlemmer, der var tilmeldt i sidste sæson, undtagen Jumping Fitness, Zumba Gold og Cross Dance, da disse hold har fået tilbud om træning i tiden inden sæsonslutningen.

Antal medlemmer:
I 2020 havde vi 263 medlemmer, ca. 20 færre end året før. Der var en nedgang på næsten alle hold, børn såvel som voksne, hvilket formentlig skyldes coronaen. Dette har også været gældende for omkringliggende gymnastikforeninger. Kun yogaholdet kunne holde tilslutningen fra året før.

Køb af redskaber og rekvisitter:
I januar 2020 købte vi ny airtrack på 10 m lang. Det trængte vi til, den nye er lettere og bedre at håndtere. Der udover købte vi sliders til Jumping Fitness Fusion. Motionsdamerne fik 10 nye elastikker med håndtag og 20 fitness elastikker. Til gymnastiksalen købte vi i november et skumredskabssæt på 14 dele til de mindre børn der.

Kurser:
Malou var på kursus i en overbygning på Jumping Fitness, der hedder Fusion og startede yderligere et hold med dette.
Janes nye hjælpeinstruktører Camilla Jensen var på hjælpeinstruktørkursus 1 i Gilleleje Hallen i starten af november. Jane Mandrup var på kursus i Seniortræning, i Jyllingehallen i september, Lana Bitsch var på kursus i brug af store bolde og redondobolde i Lillerødhallerne i slutningen af oktober 2020. Alle kurser var i DGI regi, undtagen Jumping Fitness Fusion.

Øvrige aktiviteter:
Pga. restriktionerne mødte vi ikke med fanen i Blistrup Kirke til konfirmationerne i de sidste 2 forår, som vi plejer, men konfirmanderne fik dog alligevel et telegram fra BSI.

Stafet for Livet i Ramløse blev desværre også aflyst.

Årets BSI julekalender fik vi solgt, igen på forskellige måder og med behørig hensyn til coronaen.

Siden sidste generalforsamling har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktør-møder.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2020.